Αρχική

Χρήστος Γεωργίου

Μηχανικός Λογισμικού
Email:christos@cgeosoft.comGitHub:cgeosoftLinkedIn:christosgeorgiou2Matrix:@christos1000:matrix.org

About

Τα τελευταία 10 χρόνια, είχα την ευχαρίστηση να σχεδιάζω και να υλοποιώ προϊόντα λογισμικού σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως του ξενοδοχειακού, των χρηματοοικονομικών, του μάρκετινγκ και του λιανικού εμπορίου.

Experience

Echofin

Software Engineer, Full Stack
2016 - now

Echofin is a collaboration and communication platform for traders (stock, forex, options). Connect with the top finance market communities. Chatrooms for forex, chatrooms for stock brokers, chatrooms for options market.

I am working at Echofin as a full stack software engineer. I collaborated with the team to build the platform, participating in every phase of the development process.

cgeosoft

Software Engineer, Owner
2016 - now

I brand all freelance work and personal side-projects under the name cgeosoft. I used to work on my own ideas in my spare time for several years.

My side-projects are many and, for the most part, incomplete. The ones that have seen the light of production are usually implemented with web technologies like Angular and NestJS.

SoftLoop

Software Engineer, Co-Owner
2011 - 2016

I founded SoftLoop with two friends in 2011. We began as a small team of 3 people and managed to grow to a team of 7. We worked on several projects for different clients and industries.

At times, I had practically every role in the team. From lead developer to sales manager. From designing software architectures to closing long term deals with clients.

Regate S.A.

Software Engineer, Full Stack
2012 - 2014

Regate focuses in sales force, merchandising and field service automation for the past 17+ years. It delivers complete end-to-end mobility solutions that meet the needs of any sales or service organization.

I was working at Regate as a full stack software engineer, focusing on the development of the backoffice engine of the platform. Besides software development, I also held several sessions as a trainer of the platform, effectively teaching hundreds of users.

Qx2

Software Engineer, Full Stack
2008 - 2010

Qx2 was founded in 2009 and was a software development company based in Athens, Greece. The company focused on the development of web applications.

I have worked on several projects with the biggest one being the development of an ambitious accommodation reservations engine. The project practically started as a re-engineering of an existing system and ended up to be a complete rewrite of the platform.

Education

Inspiring and Motivating Individuals

https://www.coursera.org/learn/motivate-people-teams/home/welcome
2021

Bachelor of Computer Science

Technological Educational Institute of Athens
2012

Attention

11th International Conference on Enterprise Information Systems
2011

Attention

Attended ΙΤ PRO|DEV CONNECTIONS
2010

Attention

11th International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence
2009